โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

ผลการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านบลูกา “ดารูวิส ณ ปัตตานี” ได้รับความไว้วางใจ ชาวอำเภอรือเสาะ ให้ความสนใจการเลือกตั้ง อย่างคึกคัก (มีคลิป)ผลการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านบลูกา  “ดารูวิส  ณ ปัตตานี”  ได้รับความไว้วางใจ  ชาวอำเภอรือเสาะ ให้ความสนใจการเลือกตั้ง  อย่างคึกคัก (มีคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


       ช่วงเช้าของวันที่3  มกราคม  2563 ที่ผ่านมา ที่ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเป็นสถานที่ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เพียงหน่วยเดียวได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

     
หลังจากนายนายรอยาลี  มูซอผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านบลูกา  ได้เกษียณอายุครบ 60 ปีโดยได้มีผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านจํานวน 4 คน เบอร์ 1 นายอับดุลกอเดร์   ดอเลาะ เบอร์ 2 นายมารูดิง  อีซอ เบอร์ 3 นายอัชรอน  ดูงอโบ๊ท.เบอร์ 3 และ นายดารูวิส  ณ ปัตตานี  เบอร์ 4 เป็นไปอย่างคึกคัก หลังเปิดหีบให้มีการลงคะแนน ในช่วงเช้ามีผู้เดินทางมาลงคะแนนกันเป็นจํานวนมาก โดยวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์   นายอำเภอรือเสาะ เดินทางมาดูแลความเรียบร้อย พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อส. คอยดูแลความสงบเรียบร้อย  
         ผลจากการเลือกตั้ง นายอับดุลกอเดร์  ดอเลาะ  เบอร์ 1 ได้คะแนน 560  ได้อันดับ 2  นายมารูดิง  อีซอ  เบอร์ 2 ได้คะแนน 111 ได้อันดับ 4 นายอัซรอน ดูงอโบ๊ท เบอร์ 3 ได้คะแนน 456 อันดับ3 และนายอารูวิส  ณ ปัตตานี  เบอร์ 4  ได้คะแนน  615  ได้อันดับ 1   มีผู้มาใช้สิทธิ์ 1,756 คิดเป็นร้อยละ 62.7 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้ง​สิ้น​ 2, 907  คนบัตรเสีย 68ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19 ใบ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ที่1 บ้านบลูกา คือ นายดารูวิส  ณ ปัตตานี ซึ่งมาแทนผู้ใหญ่บ้านแทนนายรอยาลี​ มูซอ​ ที่เกษียณไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น