โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลาออกอากาศใหม่ เวลา 13.40-14.00 น.“ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒ “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลาออกอากาศใหม่ เวลา 13.40-14.00 น.“ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒ “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลาออกอากาศใหม่ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒ “


“กองกำลังสุรนารี  จังหวัดสุรินทร์ “ “ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  จังหวัดอุดรธานี “


​กองทัพภาคที่ ๒
ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๓๕ สมัยรัชกาลที่ ๕ รับผิดชอบพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื้นที่ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของประเทศ
มีพรมแดนติดกับ ๒ ประเทศ คือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว             และ  ราชอาณาจักรกัมพูชา

มีภารกิจหลักสำคัญ  ๕ ประการ คือ

๑. การป้องกันประเทศ
๒. การรักษาความมั่นคงภายใน
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การช่วยพัฒนาประเทศ
๕.การปฏิบัติทางทหารนอกเหนือการสงคราม

​สำหรับการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน มี ๒ กองกำลัง
ป้องกันชายแดน
คือ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี
และกองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์

ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเส้นเขตแดน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๖๙ กิโลเมตร 

​ภารกิจหลัก :
คือการวางกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าอาวุธ สินค้าหนีภาษี และอาชญากรรมตามแนวชายแดน

การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนด้วยสันติวิธี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติจากท่าน
พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  รองแม่ทัพภาคที่ ๒

พันเอก ณัฏฐ์   ศรีอินทร์  รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี

พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฎิบัติงานหน้าที่สำคัญของกองทัพภาคที่ ๒ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และภาระกิจ ของกองกำลังสุรนารี และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

 อย่าพลาดติดตามชมภาพและภาระกิจในการปฎิบัติงานผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น