จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค 1 /ผอ.จอส.พระราชทาน ภาค1 ตรวจเยี่ยม โรงครัว พระราชทาน ณ บริเวณ หน้าศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขัน


พล.ท.ธรรมนูญ  วิถี  มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค 1 /ผอ.จอส.พระราชทาน ภาค1  ตรวจเยี่ยม โรงครัว   พระราชทาน ณ บริเวณ หน้าศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์


เมื่อ 1 ม.ค. 63 เวลา 10.30น.พล.ท.ธรรมนูญ  วิถี  มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค 1 /ผอ.จอส.พระราชทาน ภาค1  ตรวจเยี่ยม โรงครัว   พระราชทาน ณ บริเวณ หน้าศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น