จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)เบื้องหลัง ๑ สัปดาห์การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ ลานสวนสนาม กองพลทหารราบที่ ๑๕ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


(ชมคลิป)เบื้องหลัง ๑ สัปดาห์การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   ณ ลานสวนสนาม
กองพลทหารราบที่ ๑๕ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพาท่านผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน
มาชมการซักซ้อมใหญ่ ของทหารพรานหญิง กองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมสัมภาษณ์ท่าน พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่๔ ผอ.รมน.ภาค๔


ในส่วนของกองทัพ
ภาคที่ ๔ ได้จัดกำลังทหารพรานหญิง จำนวน ๑ กองพัน
ได้มีโอกาสเข้าร่วม  ในพระราชพิธีสวนสนาม


เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
และยังทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย     ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตามมาตรา ๘บัญญัติ
ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และ ถวายพระเกียรติ จึงได้  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร

 - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
และวันกองทัพไทย
วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสวนสนามยานยนต์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งทหาร- ตำรวจ ๔๐ กองพัน
ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
เตรียมถวายคำปฏิญาณตนกึกก้อง
เป็นการสวนสนามในวันกองทัพไทยครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์
จอมทัพไทย

  อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศการซักซ้อมใหญ่ของพรานหญิงกองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างละเอียดรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม
พุทธศักราช๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น