โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานเปิดงาน “ รวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสา ร่วมต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ”

พลโท ธัญญา เกียรติสาร      แม่ทัพภาคที่ 2     ประธานเปิดงาน “ รวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสา ร่วมต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ”

พลโท ธัญญา เกียรติสาร      แม่ทัพภาคที่ 2     ประธานเปิดงาน
กิจกรรมรวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสา ร่วมต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วฯ ร.๙  ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้


พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.21  พล.ต.เวิน จำปาสา รอง ผอ.ศชอน.

พลตำรวจตรี สุจินต์ นิจพาณิชย์ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา , เลขาธิการไลออนส์สากล ภาค๓๑๐อี, ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขามุขมนตรี , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา , ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค๓ , นายกเทศมนตรี ตำบลไผ่ล้อม, ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง, ผู้แทนเรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา , ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา , ผู้บังคับหน่วย และน้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ รุ่นปี ๒๕๖๒  “ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และเป็นสิ่งที่น่ายินดี สำหรับทุกท่านและน้องๆทหารใหม่ ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข ปัญหายาเสพติด


 ทุกท่านคงได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติดรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสังคมของเราในปัจจุบัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เข้ามาร่วมประกาศ เจตนารมณ์ การรณรงค์และการขับเคลื่อนงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆทหารใหม่ ทุกนาย จะเกิดจิตสำนึกในการตระหนักรู้ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้ง หลีกเลี่ยง ไม่เข้ายุ่งเกี่ยวให้การสนับสนุนหรือแม้กระทั่งการเข้าไปกระทำความผิดเสียเอง และขอให้นำ องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ต่อไป “

   “ รวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสา ร่วมต้านภัยยาเสพติด  เฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานมี
  นิทรรศการเกี่ยวกับกฎหมาย และบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำ โทษและพิษภัยยาเสพติด

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น