โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วอน.! นำสันติสุข..สู่แดนใต้ " พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก " ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัด ชายแดนภาคใต้​ มอบรัก สามัคคี มีกัน ปีใหม่ 2563 (มีคลิป)วอน.! นำสันติสุข..สู่แดนใต้ " พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก " ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัด ชายแดนภาคใต้​  มอบรัก สามัคคี มีกัน  ปีใหม่ 2563 (มีคลิป)

ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัด ชายแดนภาคใต้​ วอน.. สันติสุข.. สู่ชายแดนใต้​  มอบรัก สามัคคี มีกัน  ปีใหม่ 2563

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

นาย พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อนรับสวัสดีปีใหม่2563  มอบให้ประชาชนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม คำกล่าวจากใจต้องการให้ประชาชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกคนชายแดนใต้

 มีความปรองดอง สามัคคี สันติสุข มิตรไมตรี มีความรัก ในส่วนลึกๆอยากมอบทุกคน สมานฉันท์ คิดดี ทำดี พบเจอแต่สิ่งดีตลอดปี และตลอดไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น