โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สวัสดีวันปีใหม่ 2563 “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 กราบขอบพระคุณตลอดปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา “


สวัสดีวันปีใหม่ 2563 “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.กราบขอบพระคุณตลอดปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา


  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

     กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ,
ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนทุกจังหวัดของประเทศไทย
และที่สำคัญที่สุด

พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กอญ.)
และผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทุกท่าน ที่ให้โอกาสรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก    ตลอดปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
จำนวน 52 เทป
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ )
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ
 รายการนำเสนอเรื่องราวเพื่อความถูกต้องเที่ยงตรงและแม่นยำ
มาตลอดเวลาในการผลิตรายการ
ถึงแม้รายการจะประสบปัญหาในการหาทุนในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

    ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินก็ไม่ยอมแพ้ท้อถอย สู้เต็มที่ ในการผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้านได้ติดตามชมรายการที่นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ
ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

   ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
     กราบพนมมือขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ปิดทองหลังพระไม่เปิดเผยนามที่คอยช่วยเหลือทีมงานในการผลิตรายการตลอดมา และที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจทุกท่านที่มอบให้กับทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


      พุทธศักราช 2563
ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอปฏิญาณตนจะรักษาความดีในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมรายการผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  ปีพุทธศักราช2563 เวลาออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลาจากเดิมเวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ)เปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศใหม่ เวลา 13.40 - 14.00 น. ทุกวันศุกร์
  เนื้อหาในการนำเสนอรายการเข้มข้นกว่าเดิมเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และ แม่นยำ

ททบ.5 ทีวีทหาร ทีวีเพื่อความมั่นคง บริการสังคม

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น