โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ร่วมด้วยช่วยกัน.ผู้มีจิตศรัทธารับบุญ กุศลก่อนปีใหม่.2563 เพื่อ พระพุทธศาสนา ชายแดนใต้. จัดซื้อที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน ในราคา 700,000 บาทหน้าวัดโรงวาส อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี


ร่วมด้วยช่วยกัน.ผู้มีจิตศรัทธารับบุญ กุศลก่อนปีใหม่.2563 เพื่อ พระพุทธศาสนา ชายแดนใต้. จัดซื้อที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน ในราคา 700,000 บาทหน้าวัดโรงวาส อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี


    จากกรณีที่เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้ลงสื่อโลกโซเชียล  ร่วมด้วยช่วยกัน..ผู้ใจบุญต่อยอดเพื่อขออนุเคราะห์รับบริจาค ที่ดิน๓๐ไร่ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 เพื่อ ต้องการบริเวณวัดบูรพาราม ในพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี  

      ปรากฏว่ายอดเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงินทั้งสิ้น  6,082,990 บาท( หกล้านแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

       พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) เจ้าอาวาส วัดบูรพาราม ได้กล่าวขอ เจริญพรผู้ร่วมบุญทุกท่าน ตามที่ได้ส่งข้อความผ่านโลกโซเฃียล เมื่อ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เพื่อขอรับสายธารบุญเงิน เพื่อจัดซื้อที่ดินบ้านท่าด่าน ต.ตาโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี เป็นจำนวนเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาทนั้น  ซึ่งขณะนี้ได้รับจตุปัจจัยร่วมบุญเพียงพอตามจำนวนแล้ว ตามที่เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น..

       ขณะเดียวกัน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส  ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีวัดจำนวนกว่า 200  ซึ่งบางวัดยังขาดปัจจัยบางสิ่งบางย่าง จึงขอร่วมด้วยช่วยกัน.. เพื่อพระพุทธศาสนา ชายแดนใต้.อย่างทั่วถึง....

      ในโอกาสนี้จึงขอผู้มีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อ.พระพุทธศาสนา ชายแดนใต้.รับบุญ กุศลก่อนปีใหม่.2563 จัดซื้อที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน ในราคา 700 ,000 บาท  หน้าวัดโรงวาส  ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

        ซึ่งทางคณะกรรมการได้หาทางจัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าวัดที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน ในราคา 700,000 บาท  ได้สรรหาเงินยืมมาก่อน 200,000 บาท ได้วางมัดจำไปแล้ว 

          จึงขอประชาชน ผู้ใจบุญทั่วประเทศ ชาวต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคที่ดิน มอบให้วัดโรงวาส ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  สามารถโอนเงิน เข้า ธนาคาร ธกส. 019112245549 ชื่อบัญชีวัดโรงวาส  สอบถามโดยตรง พระครูจันทวโรกาส เจ้าอาวาสวัดโรงวาส ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทร..081-6081541 หรือโทร.083-1869357  คุณโสภณ  ถนอม  หรือ จะสอบถามป้าทุม แห่งสุไหง-โกลก โทร.087-393938386
       
     

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น