โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“ ทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี “


ทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


พลโท ธรรมนูญ วิถี มทภ.๑ , ผบ.นขต.ทภ.๑  กำลังพล และ ครอบครัว พร้อมพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงาน
พิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่๑  ณ วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
รวมยอดเงินทำบุญกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๙,๙๙๙ บาท
( หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน )

 พิธีมอบอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดทองนพคุณ และ มอบเตียงผู้ป่วย ,รถเข็นวีลแชร์ แก่ผู้ป่วย

พิธีปล่อยปลาสวาย, ปลาตะเพียน และ ปลานิล รวม ๕๐,๐๐๐ ตัว


  ผู้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ ๑
โดยมีพลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อย๑
พร้อมรองแม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑

พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

นายญัฐวุฒิ เพียรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

นางสาวจามรี อนุรัตน์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี และ พี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๒,๐๐๐ คน
มาร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ ๑   โอกาสนี้ด้วย


คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปรายการและร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่๑ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ติดตามชมภาพและบรรยากาศพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ ๑ ประจำปี๒๕๖๒
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น