จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เบตง นายอำเภอเบตงร่วมต้อนรับหัวหน้ากิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค


เบตง นายอำเภอเบตงร่วมต้อนรับหัวหน้ากิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค

เบตง นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับหัวหน้ากิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย คนใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น 

วันนี้(11พ.ย.62)  ที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนเปิงกาลันฮูลู

 พร้อมต้อนรับนายซาฟูล บิล ซาและ  หัวหน้ากิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู คนใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่แทน นายมูฮัมหมัด ยูสรีย์ บิล โมฮัมหมัด ทา หัวหน้ากิ่งอำเภอคนเก่า ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอไทเปง รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กับ กิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  มีความใกล้ชิดกันในระดับท้องถิ่นมายาวนาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการไปมาหาสู่ ของประชาชนตามแนวชายแดนกันในฐานะเครือญาติและเพื่อนฝูง

 ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือกันทั้งในด้านการค้าและด้านอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการติดต่อด้านการค้าและการท่องเที่ยว ของทั้ง 2 ประเทศอีกด้วย

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว  โยธิน  ประชามติรัฐ   อับดุลมานะ  ดอฆอ  อ.เบตง จ.ยะลา  รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น