จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“พันธุ์ข้าวช่อขิง “ “ กระดูกสันหลังของประเทศชาติ ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และข้าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ไทยมาช้านาน”

  “พันธุ์ข้าวช่อขิง “ “ กระดูกสันหลังของประเทศชาติ  ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และข้าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ไทยมาช้านาน”

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 
  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
  คุณสุรีย์พร ดวงทอง   คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

 2 พิธีกรดำเนินรายการ และพร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ บันทึกเทปรายการ ลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวช่อขิง”

โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา Young Smart Farmer Project ปีที่3ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บันทึกเทป..ถ่ายทอดความรู้สึก...บรรยากาศความสามัคคีของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต. )

กองทัพภาคที่๔ , กอ.รมน.จังหวัดสงขลา ส่วนหน้า , หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ๔๐ ,กองพลทหารราบที่ ๑๕ ,ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาและพี่น้องประชาชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และน้องๆโรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และภาพประทับใจรอยยิ้มทุกคนที่มาร่วมการลงแขกดำนาท่ามกลางแสงแดด


ในการลงแขกดำนา พันธุ์ข้าวช่อขิง  ในพื้นที่ 12 ไร่
การบันทึกเทปครั้งนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนกว่า
 400 ชีวิตทุกครัวเรือนมาร่วมกันลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวช่อขิง
โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา Young Smart Farmer Project ปีที่ 3


    พันธุ์ข้าวช่อขิง

            ข้าวช่อขิงเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ข้าวชนิดนี้ได้หายไปจากท้องถิ่นเป็นเวลานานทีเดียว เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักพันธุ์ข้าวชนิดนี้แล้ว เว้นแต่คนแก่ในท้องถิ่น ลักษณะของข้าวเมื่อสีออกมาแล้วจะมีสีแดงคล้าย ๆข้าวสังหยด


ข้าวช่อขิงก็เป็นข้าวสีคล้ายกับข้าวสังหยด กระแสของข้าวเชิงพาณิชย์ทำให้ข้าวช่อขิงหายไปจากท้อง
นานานทีเดียว ทางโรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้จัดทำ “โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา นำพันธุ์ข้าวช่อขิงสู่ท้องนา นำภูมิปัญญากลับคืนสู่ถิ่น” โดยทางโรงเรียนบ้านกระอาน ได้ค้นหาพันธุ์ข้าวดั้งเดิมแล้วไปชักชวนกลุ่มชุมชนเทพามาทำการปลูกข้าวพันธุ์ช่อขิง
        ข้าวช่อขิงที่ข้าวเกษตรอินทรีย์ 100% เป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิม การสีก็สีข้าวแบบข้าวกล้อง เมื่อหุงออกมาแล้วจะมีกลิ่นหอมเป็นลักษณะเฉพาะตัว

  ตัองการทราบข้อมูลข้าวพันธุ์ช่อขิง อย่าพลาดติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ )สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น