โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมสัญจร เสริมสร้างสันติสุข สู่ชายแดนใต้


(ชมคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมสัญจร เสริมสร้างสันติสุข สู่ชายแดนใต้

         ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาคมไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

        เมื่อวันที่   พฤศจิกายน  2562 ที่ทำการศูนย์ประจำสมาคมพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส    สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดให้มีการประชุมสัญจรเสริมสร้างสันติสุข สู่ชายแดนใต้

        นำโดย  นาย พงษ์พันธ์  .จันทรเล็ก  ประธานสมาพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการ จัดประชุมสัญจร  ซึ่งมีคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบดณะกรรมการ สมาพันธ์ไทยพุทธ ยะลา นราธิวาส  ปัตตานี.  โดยมีนายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  ให้การต้อนรับ  ซึ่งมีวาระการประชุมต่างๆในการขับเคลื่อนในการข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

       จัดให้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน โดยแบ่งกลุ่ม ประเด็น   1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.การส่งเสริมอาชีพ  3. และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลในการดำเนินการของสมาพันธ์ไทยพุทธหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอบคุณภาพ.. หนุ่มเมืองใต้  นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น