จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คืน คุณ ให้ แผ่นดิน ททบ.5 นำเสนอ “ โครงการยุวชนชาวนา Young Smart Farmer Project ลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวช่อขิง ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา “


คืน คุณ ให้ แผ่นดิน      ททบ.5   นำเสนอ “ โครงการยุวชนชาวนา Young Smart Farmer Project ลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวช่อขิง
ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

โครงการยุวชนชาวนา Young Smart Farmer Project ลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวช่อขิง
ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

2 พิธีกรรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลุยเท้าเปล่าลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวช่อขิงในพื้นที่นา 12 ไร่

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  บันทึกเทป..ถ่ายทอดความรู้สึก...บรรยากาศความสามัคคีของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต. )กองทัพภาคที่๔ , กอ.รมน.จังหวัดสงขลา ส่วนหน้า , หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ๔๐ ,กองพลทหารราบที่ ๑๕ ,ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาและพี่น้องประชาชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และน้องๆโรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และภาพประทับใจรอยยิ้มทุกคนที่มาร่วมการลงแขกดำนาท่ามกลางแสงแดด
ในการลงแขกดำนา   ในพื้นที่ 12 ไร่

การบันทึกเทปรายการครั้งนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนกว่า    400 ชีวิตทุกครัวเรือนมาร่วมกันลงแขกดำนาโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา    Young Smart Farmer Project ปีที่3

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำเสนอภาพและบรรยากาศการลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวช่อขิงออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ )
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น