โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(มีคลิป) สมานฉันท์...สู่พระพุทธศาสนา​ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมพลังจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)


 (มีคลิป) สมานฉันท์...สู่พระพุทธศาสนา​ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมพลังจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)
      เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2562  ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตปัตตานี(มจร.ปัตตานี)  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมพลังจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)  โดยพระธรรมกิตติเมธี  กรรมการมหาเถระสมาคม/เจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ)  พระเทพสิทธิมุนี  เจ้าคณะภาค ๑๘(มหานิกาย) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม     โดยมีพลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี  เจ้าคณะจังหวัด  5 จังหวัด  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส สงขลา สตูล  พุทธสมาคมจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและ  สตูล ตัวแทน ศอ.บต.  ตัวแทนจาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้   เข้าร่วมประชุม
      ทั้งนี้  นายนพรุจน์  แก้วรุ่งเรือง  กรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อธิบายโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)  หลังจากนั้น ได้มีการปรึกษาหารือ ทุกคนต่างได้ให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 

        เพื่อหาข้อสรุปที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)  เพื่อกำหนดแนวทางวางแผนงานในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาให้พัฒนาทุกๆด้านและเป็นฐานที่มั่นคงดำรงอยู่ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป  ส่วนความคืบหน้า  จะนำเสนอเป็นข่าวในต่อไปโอกาสต่อไป


    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาคมไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น