โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“กองทัพภาคที่ ๔ อยู่เคียงข้างประชาชน “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


กองทัพภาคที่ ๔ อยู่เคียงข้างประชาชน “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


              ตอนที่ 1


    

  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินเดินทางเพื่อมาบันทึกเทปรายการเพื่อผู้ชมทางบ้านได้รับชมภาระกิจการปฎิบัติหน้าที่การทำงานของกองทัพ ภาคที่๔ ตามนโยบาย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ ๔ และประธานคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ เพื่อพี่น้องประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้


    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน มาถ่ายทำการปฎิบัติงานของหน่วย
ชป.กอ.รมน. ภาค ๔ พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อผู้ชมทางบ้านจะได้ทราบการทำงาน ของหน่วยชป.กอ.รมน.ภาค๔
เกาะสมุย เพื่อพี่น้องประชาชนบนพื้นที่เกาะสมุย และดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - การลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องชุมชนริมพรุเฉวง หมู่๒ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นชุมชนที่มีการคัายาเสพติด ปัจจุบัน....ชุมชนริม พลุเฉวงเป็นพื้นที่เขตปลอดยาเสพติด และพี่น้องชุมชนริมพรุเฉวงประกอบอาชีพสุจริต บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


- การเสวนาพูดคุยเรื่องการจัดระเบียบกีฬาทางน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเทึ่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวบนเกาะสมุย


- เสวนาพูดคุยกับผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะสมุยและการ
ปัองกัน การปล่อยน้ำเสียจากโรงแรมทุกแห่งบนเกาะสมุย และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่กำลังมาเยือนต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

    วันศุกร์นี้........
ได้รับเกียรติจากท่าน พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์
รองแม่ทัพภาค๔
รองผอ.กอ.รมน.ภาค๔
สัมภาษณ์ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น