โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“คืนคุณให้แผ่นดิน “ ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอฝากข้อความถึงผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน

คืนคุณให้แผ่นดิน     ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอฝากข้อความถึงผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน


    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอกราบขอบพระคุณข้อความทุกข้อความและโทรศัพท์จากผู้ชมทางบ้าน และข้อความที่ผู้ชมทางบ้าน เขียนถึงรายการคืนคุณให้แผ่นดินและโทรศัพท์เข้ามายังรายการ

    ที่ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกเทปทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


     และที่สำคัญที่สุดในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
     ผลิตรายการ
เพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
และสอดคล้องนโยบายกองทัพและสูงสุดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และ เที่ยงตรง
   

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เป็นรายการที่ทางรายการต้องการผลิตรายการเพื่อขอมอบรายการคืนคุณให้แผ่นดินให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
    ผู้ชมทางบ้านมีอะไรที่ต้องการให้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 รับใช้เพื่อนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทย ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ยินดีรับใช้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอฝากถึงผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน. ช่วยสอดส่องดูแลรายการคืนคุณให้แผ่นดินให้ด้วยเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ชอบแอบอ้างรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและกระทำผิดทำให้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เสียชื่อเเสียง ดังนั้นทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนด้วยช่วยดูแลรายการคืนคุณให้แผ่นดินด้วย

   ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

 CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
     26 ตุลาคม 2562

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น