โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “


จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ 


พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และ ประชาชน ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวลำโพงและบริเวณโดยรอบ


    ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดกิจกรรมพร้อมด้วย  ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาพร้อมภริยา ประธานวุฒิสภา


ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้บริหารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองบัญชาการกองทัพไทย  พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร   พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิกวุฒิสภา กระทรวงคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง

กองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยพระราชทาน กอ.รมน. กทม. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 600 คน ร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน จากนั้นจิตอาสาฯ ดำเนินการพัฒนาความสะอาดตามจุดที่กำหนด


  สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน A  พัฒนาล้างทำความสะอาดและทาสีรั้วบริเวณหน้าสถานีรถไฟ
โซน B พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ


โซน C พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์ปฐมฤกษ์ รถไฟหลวงและตู้รถไฟ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ) ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวลำโพงตลอดวัน


   อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยายในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
   CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น