โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โฆษก กอ.รมน.ภาค4สน. รับมอบอินทผลัมจากกองทัพบกเพื่อส่งต่อยังพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จชต.

โฆษก กอ.รมน.ภาค4สน. รับมอบอินทผลัมจากกองทัพบกเพื่อส่งต่อยังพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จชต. 

     เมื่อวันที่  1 พ.ค. 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องโถง บก.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  พลตรีชาญวิทย์  อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานมอบอินทผลัมให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

 เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 166 ลัง 2,000 กล่อง โดยมีพันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นตัวแทนรับมอบอินทผลัมครั้งนี้

     ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่าในส่วนของกองทัพบกได้มีโอกาสมอบอินทผลัมเป็นประจำทุกปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนรอมฏอนถือเป็นเดือนที่ประเสริฐ

     กองทัพบกมีความปราถนาดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมและแสดงถึงน้ำใจที่มีต่อกัน โดยวัตถุประสงค์การมอบอินทผลัมครั้งนี้ เพื่อแสดงความมีน้ำใจของกองทัพบกต่อประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฏอน เพื่อขยายผลการบริการข่าวสารแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างแนวร่วมมวลชนภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้น 


     จากนั้นพันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นตัวแทนรับมอบอินทผลัมเพื่อนำไปส่งมอบต่อยังพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น