โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้งชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชน (ชมประมวลภาพบรรายากาศโดย พรชัย เป็นประธานชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชน )


  
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้งชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชน   (ชมประมวลภาพบรรายากาศโดย พรชัย เป็นประธานชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชน   )


     
    


                                                                                            
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.62 เวลา 10.00 น. ณ ร้านหรอย ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้งชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องแอร์เย็นๆประมาณ 60 กว่าคน และมีคณะที่ปรึกษาหลายท่าน อาทิเช่น พล.ต.ต.โสภณ ปานสมทรง คุณสิดล พวงสุวรรณ ผศ.ดร.สุภัคนันท์ ทองใสเกลี้ยง คุณสุรเชษฐ์ ประยืนยง คุณอำนาจ เปียกลิ่น คุณทรงชัย จิรโชติกำจร ร.ต.ต.เกรียงไกรยุทธ ปักษา คุณศิโรรัตน์ อินทรคีรี ว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย เสนาธรรม คุณเฉลิมพงษ์ ทองเพิ่ม คุณนงลักษณ์ เอียดวงค์ คุณเชวง บำรุงกรณ์ คุณฐิติพันธุ์ มัทวพันธุ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้   เวลาต่อมาได้มีการเลือกตัวประธานชมรมฯ โดยมีผู้เสนอชื่อ นายพรชัย ธีรเสถียรภาคย์ บก.นสพ.เหยี่ยวข่าว เป็นประธานเพียงคนเดียว และในที่สุดก็ได้คุณพรชัย เป็นประธานชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชน และได้มีการเลือกเลขา ได้แก่ น.ส.ภาวะดี ไกยแวม หลังจากนั้นก็มีการเลือกรองประธานชมรม ซึ่งได้แก่ น.ส.กุลนิจ กีรติดวงจันทร์ ว่าที่ ร.ต.กำธร ตั้งกิจวรกุล นายสุเทพ ศรีวิศาลศิลป์ น.ส.กีรติกาญจน์ โศภาพัทรวิชญ์  นายประพนธ์ บุญวรรโณ น.ส.รัญญ์วิลัคน์ จันทร์พริ้ม นายสุรเดช จินดาดำ ส่วนกรรมการได้แก่ นางฐิฑารัตน์ ธีรเสถียรภาคย์ นางอาราดา ปิติเชาว์วรรธน์ นายโสภณวิทย์ แก้วมีแสง น.ส.กุลมิ์ ผายรัศมีโชค ดร.พัชริดา กวีวรากร นายสมพงษ์ เพชรมณี น.ส.เตชินี สวนแก้ว นายสมบัติ เจียมคลัง นางญาพิสุทธิ์ วงศ์สัมพันธ์ นางเตือนใจ บุญรังษี น.ส.นงเยาว์ สุวลักษณ์ น.ส.สุดารัตน์ โพชะเรือง น.ส.สลิลา วงค์มุสา นางบังอร บัวแก้ว นายโอภาส แก้วโกมล นายภูมิพัฒน์ บุณยสิทธิ์เศวต นางเสาวลักษณ์ รัญเพชร นายสุทธิพงษ์ นิ่มนวล น.ส.ดาราวดี ศรีหนูสุด และ นายนิรัตน์ ฤทธิ์ ฤทธิเดช
    และได้มีพิธีมอบเสื้อให้กับคณะกรรมการทุกคน โดยมี ว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย เสนาธรรม ผจก.บริษัท จีเดค จำกัด เป็นประธานมอบเสื้อ และประธาน พรชัย ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายกไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล และ ว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย เสนาธรรม เพื่อเป็นการขอบคุณ
   และนายกไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ได้เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุม
   หลังจากนั่นก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน และร่วมรับประทานอาหารกันอย่างชื่นมื่น


ขอบคุณ  พรชัย เป็นประธานชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชน  และ ภาพ - ข่าว โดย..เตชินี สวนแก้ว และทีมงานเหยี่ยวข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น