โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ปรีชา แก้วกระจ่าง พร้อมนำทีมบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่: จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือท้องที่และท้องถิ่นทุกระดับ


ปรีชา แก้วกระจ่าง พร้อมนำทีมบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่: จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือท้องที่และท้องถิ่นทุกระดับ

          ปรีชา แก้วกระจ่าง นายขุน เขาหลวง พร้อมสร้างพลังร่วมเมืองคอน นำพาประสานความร่วมมือท้องถิ่นทุกระดับเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนานครศรีธรรมราชแบบมีส่วนร่วมและเน้นความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนชุมชนประชารัฐนครศรีธรรมราช


พื้นที่ศักยภาพนครศรีธรรมราช
    # โซนที่ 1 พื้นที่เขตการศึกษา การค้า การท่องเที่ยว อ่าวไทย ศูนย์กลางการกีฬาภาคใต้และฐานอาหารชุมชน
    # โซนที่ 2 พื้นที่การเกษตรกรรม พลังงาน ประมงน้ำจืด น้ำเค็ม ฐานอาหารครัวไทย
    # โซนที่ 3 พื้นที่การท่องเที่ยวอ่าวไทย การเกษตร ประมงฐานอาหารโลก
    # โซนที่ 4 พื้นที่เกษตรอุตส่หกรรม ศูนย์โลจิสติกค์ การคมนาคม และประตูการท่องเที่ยวสู่สากล

        "ฐานการอนุรักษ์ป่าเขา ต้นน้ำ แหล่งน้ำ และการจัดการน้ำเทือกเขาหลวง"
      ปฏิญญาโตเกียว  : ปรีชา  แก้วกระจ่าง  ประกาศ เราพร้อมเดินหน้า ผนึกพลังท้องที่  ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน นำพาเพื่อพัฒนานครศรีธรรมราช
   "ผนึกพลังเมืองคอน เพื่อการพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว"
             
                            เครือข่ายชุมชนประชารัฐ         นครศรีธรรมราช0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น