โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

`(ชมคลิป)สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล


`(ชมคลิป)สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล

          จากสภาวะฝนทิ้งช่วงและอากาศร้อน ทำให้แหล่งน้ำจืดบนเกาะสาหร่าย (ยะระโต๊ะใหญ่) ที่มีอยู่จำนวน 2 แห่ง และบ่อน้ำตามบ้านเรือนประมาณ 200 บ่อ แห้งมาประมาณ 2 สัปดาห์ ประชาชนในพื้นที่เกาะสาหร่าย ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค


          นายจารุวัตน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จึงมอบหมายให้นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูล ลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานจังหวัดสตูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย พร้อมปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำในพื้นที่ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล

          โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้ 1.ในพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยได้ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ซึ่งสามารถผลิตได้วันละประมาณ 8,000 ลิตร ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ได้ 2.ในส่วนของพื้นที่หมู่ที่ 5 และ 6 เนื่องจากสระน้ำทั้ง 2 จุดแห้งขอด 

ในเบื้องต้นราษฎรได้ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นภายในหมู่บ้าน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายจะนำเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล มาติดตั้งเพิ่มในวันที่ 25 เมษายน 2562 นี้ซึ่งสามารถผลิตน้ำจืดได้วันละประมาณ 8,000 ลิตร ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ การใช้น้ำในพื้นที่ และ 3.การแก้ไขปัญหาในระยาวทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการขุดลอกบ่อเก็บน้ำที่ตื้นเขินในพื้นที่หมู่ที่5 และ 6 ทั้ง 2 จุด

          ทั้งนี้นายอำเภอเมืองสตูลได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำไปประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ราษฎรถึงมาตรการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายต่อไป


 จากนั้นนายอำเภอเมืองสตูลนำทีมเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านยะระโตดใหญ่ พบว่ามีสระน้ำไม่สามาถนำน้ำมาอุปโภคได้ ส่วนหมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ หรือบ้านท้านท่าเล พบสระน้ำสภาพแห้งขอด ภายในสระน้ำมีดินแตกด้วยความแห้งแล้ง บริเวณใกล้เคียงภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำตื่นหลายบ่อ บางบ่อน้ำใสสามารถดื่มได้ แต่บางบ่อมีสภาพแห้งขอดขอบคุณ นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น