โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

นราธิวาส จัดการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ 8 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

นราธิวาส จัดการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ 8 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ ประจำปี 2562 ในงานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ มี 8 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 62 ที่ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และประธานศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ร่วมพิธีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติได้จัดต่อเนื่อง ซึ่งปี 2562 ได้จัดแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติเป็นปีที่ 8 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีคณะสิงโตนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทโบราณ และประเภทลีลาบนเสาดอกเหมย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพของความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และส่งผลให้กีฬาเชิดสิงโตของประเทศไทยและประเทศต่างๆได้มีการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการนำกีฬามาเป็นสื่อในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

ด้านนายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ , อำเภอสุไหงโก-ลก , เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก , ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก , ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน และนอกกลุ่มอาเซียน โดยจะขยายความร่วมมือการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม การกีฬา นันทนาการ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมันเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว           สำหรับการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติครั้งนี้ มีทีมสิงโตเข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเทศ คือ ประเทศจีน , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย , ออสเตรเลีย , ลาว , สิงคโปร์ , เวียดนาม และประเทศไทย มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 250 คน ซึ่งมีกรรมการผู้ตัดสินมาจากประเทศจีน , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย , ออสเตรเลีย , ลาว , สิงคโปร์ , เวียดนาม และ ประเทศไทย 
  ขอบคุณ  ปทิตตา  หนูสันทัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น