จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เจตนาดี อวอร์ด 2561 มอบรางวัล 'บุคคลเกียรติยศแห่งปี'ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม


เจตนาดี อวอร์ด 2561 มอบรางวัล 'บุคคลเกียรติยศแห่งปี'ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
(ภาพชุดที่ 1)


"ขอขอบพระคุณสถาบันเจตนาดีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเกียรติยศครั้งนี้ที่ผมและครอบครัวได้รับ"
/ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
  23 ธ.ค. 61
เมื่อบ่ายวันที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น. นายวัชระ กรรณิการ์ อดีตรองโฆษกรัฐบาล ในนามประธานสถาบันเจตนาดีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สมาคมการค้าที่ปรึกษาสตรีและผู้ประกอบการไทย, เครือข่ายชมรมเพื่อการพัฒนาช่างสักคิ้วไทย, สมาคมกีฬาเพื่อสังคม และสำนักข่าวออนไลน์ ฯลฯ 

พิจารณามอบรางวัลเกียรติยศ "เจตนาดี อวอร์ด : บุคคลเกียรติยศแห่งปี" แก่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ


ในการนี้ สถาบันเจตนาดีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ ผู้บริหาร 'SME' ผู้ประสบความสำเร็จหลายท่าน และนายธวัชชัย สัจจกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย, ทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความมหาชน, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเชียงใหม่ 

#ข่าวสารกระทรวงยุติธรรม#
#ข่าวสารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น