จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

'พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม'ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย'

'พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม'ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย'


    เมื่อเช้าวันนี้ (4 พ.ย. 61) เวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย'

    ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 'หลักสูตรหลักประจำ' รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ 'วิภาวดี' เขตพญาไท

      ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษเช้าวันนี้ ความว่า :

    "ประชาชนชาวไทยในทุกชั่วชีวิตคน กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ความเป็นพิเศษของบ้านเมืองไทยเรา อันถือเป็นหัวใจทางการปกครองและความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติมาช้านาน ปัจจัยสำคัญมาจากรากฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเลิศแห่งความเป็นอารยะ กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเป็นสุภาพชน ประการสำคัญสูงสุด

     คือ การที่ประชาชนชาวไทยต่างมีความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมาตั้งแต่อดีต ความเสียสละขององค์พระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชทานแก่พสกนิกร

    ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจ (Morale) และทรงเป็นแบบอย่าง (Role Model) อันดีงามแก่ปวงประชาราษฎร์ เราคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ข้าราชการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น