จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“ พ่อ-แม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.


พ่อ-แม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก”  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ไปทำบุญและสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอินทาราม วรวิหาร บางยี่เรือ ธนบุรี

ดั่งคำพระราชปณิธาน ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ว่า

อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
หนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แต่พระศาสนา สมณะ พุทธโคตม
ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฎิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
  คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน

  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 เสร็จจากภาระกิจทำบุญ- สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช... เวลาเกือบเที่ยง มองเห็นตา-ยาย นั่งกางร่มตากแดด หลายชั่วโมงที่ผ่านมา

    ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ททบ.5 เข้าไปถามตา - ยาย ว่าทำไมมานั่งกางร่มตากแดด ตา-ยาย บอกว่า นั่งคอยคนใจบุญที่มาทำบุญ..ช่วยทำทานให้เพื่อมาซื้ออาหาร

     ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ถามว่าลูกหลานไปไหนทำไมให้ตา-ยาย มานั่งกางร่มตากแดด..
ตา- ยาย เงียบไม่ยอมตอบแต่สีหน้าตาเศร้า

    ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่รอช้าช่วยทำบุญตา-ยาย และบอกตา - ยาย จะหมั่นมาเยี่ยมบ่อยๆ และขอร้องอย่ามานั่งตากแดดอีก
เพราะตา-ยาย อายุมากแล้ว


   ขอฝากถึงลูกๆทุกคน


  ฝากบอกลูก- หลาน ทุกคน พ่อ - แม่ ให้ชีวิตเราแต่เล็กจนโต ท่านต้องคอยพร่ำสอนให้ทำความดี ส่งเสียให้เรียนหนังสือเลี้ยงดูเอาใจใส่เราทุกเรื่องตั้งแต่เล็กจนเติบโต เมื่อเราโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือ กตัญญูกตเวที คอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เฒ่า ทำให้ท่านมีความสุขเพราะ พ่อ -แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก

Cr..สะท้อนผ่านรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น