จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนธิกำลัง และตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธาณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้


 นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนธิกำลัง และตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธาณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้


หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนธิกำลัง และตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธาณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

                วันนี้ 24 ต.ค.61นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในการตรวจความพร้อม ของศูนย์บรรเทาสาธาณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ ซึ่งมีการสนธิกำลัง จำนวน 100 นาย รวมถึงตรวจความพร้อมยุทธโธปกรณ์ และอุปกรณ์ อาทิ เรือยาง เฮลิคอปเตอร์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ

                ซึ่งมีนายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ พันตำรวจเอก เจริญ ธรรมขันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ร่วมตรวจความพร้อมฯ ในครั้งนี้

               นาวาเอก นิรัตน์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ นับว่าเป็นส่วนสำคัญ ภัยพิบัติเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแสดงถึงความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติ ก็คือการเตรียมความพร้อม

              ทั้งนี้ การเตรียมการให้พร้อมทุกขณะ ทุกคน ทุกเครื่องมือ อีกทั้งในวันนี้ (24 ต.ค.61) ได้เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านเมือง


           รวมถึงกำลังภาคประชาชน มาดูความพร้อมของทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากมีภัยก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที  พร้อมย้ำกองทัพเรือจะต้องเป็นที่พึ่ง เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น