จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการรถไฟฯ พร้อมผู้ว่าการรถไฟฯ ผู้บริหาร ลงพื้นที่ 3 จซต. มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้พนักงานการรถไฟฯ ทหาร ตำรวจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่รือเสาะ (ชมคลิป)


คณะกรรมการรถไฟฯ พร้อมผู้ว่าการรถไฟฯ ผู้บริหาร  ลงพื้นที่ 3 จซต. มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้พนักงานการรถไฟฯ ทหาร ตำรวจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่รือเสาะ (ชมคลิป)


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/  ภาพข่าว  / บก.เวปปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้


            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561ที่ผ่านมา ที่สถานีรถไฟรือเสาะ  นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ และนาวาอากาศเอกธนากร    พีระพันธุ์  คณะกรรมการรถไฟ พร้อมนายวรวุฒิ มาลา  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร  จับมือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ (สร.รฟท.) 

            นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้พนักงานการรถไฟและเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ  โดยมี นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะนายมงคล กล้าณรงค์ นายสถานีรถไฟรือเสาะ  และประชาชนชาวรือเสาะ ให้การต้อนรับ             การรถไฟฯ เป็นหน่วยงานด้านการบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่ให้บริการรับใช้ประชาชนทุกภาคของประเทศ ด้วยภาระกิจความรับผิดชอบในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ซึ่งเส้นทางรถไฟสายใต้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่  โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส  การเดินทางโดยรถไฟมีความสะดวก และประหยัด ทำให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีในการเดินทาง

         แต่เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวได้เกิดเหตุความไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง ทำให้พนักงานการรถไฟฯ  ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต แต่พนักงานการรถไฟฯ ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

              การรถไฟฯ โดยผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้ง สร.รฟท.  ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละที่พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการให้บริการในพื้นที่เสี่ยงภัย

           จึงลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟในพื้นที่สถานีรถไฟทุกแห่ง ตั้งแต่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลก 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น