จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สตูล พลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนและตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน(ชมคลิป)


     สตูล พลตรีพิเศษ  ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนและตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน(ชมคลิป)              เมื่อวันที่ 12ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 และ 10 ส.ค. 61 พันเอกสุรเทพ  หนูแก้วรองผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี และพันเอกนิคม  ทองอินทร์แก้ว  รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับพลตรีพิเศษ  ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 

                     ในการเดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน และตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 404 ,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 405  

                 ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายของชุดปฏิบัติการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 404 , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 405 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ 

         
 


   และตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน พบปะหารือข้อราชการกับส่วนราชการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น