โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สตูล พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้วเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย (ชมคลิป)


สตูล พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้วเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย  (ชมคลิป)

           สตูล พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้วเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย มาเลเซีย Thailand - Malaysia Border Forest 
Plantatine Project Saturday 18 August 2018ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย 
Strong Village Project The Border Thailand - Malaysia Saturday 18 August 2018
          เมื่อวันที่ 19ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18 ส.ค. 61ที่ผ่านมา ที่อุทยานผาเดี่ยวทุ่งหญ้าวังประ บ.วังประจัน ม.3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 / รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 พื้นที่จังหวัดสตูล เป็นผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 


           และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย มาเลเซีย Thailand - Malaysia Border Forest Plantatine Project Saturday 18 August 2018ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย Strong Village Project The Border Thailand - Malaysia Saturday 18 August 2018 โดยมี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และประชาชนชาวมาเลเซีย ร่วมทำโครงการ จำนวนมาก           ซึ่งโครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่ามีมากขึ้นตามลำดับ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำกินและการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้พื้นที่ป่าต้นน้ำ มีปริมาณน้อยลง เกิดภาวะแห้งแล้ง 

               และเมื่อถึงฤดูฝนไม่มีป่าคอยดูดซับน้ำฝน ทำให้เกิดการชะล้างหน้าดิน และภาวะน้ำป่าไหลหลาก เป็นผลให้เกิดปัญหาอุกทกภัย น้ำป่าไหลเข้าท่วมที่อาศัยและพื้นที่ทำกินของประชาชน กองทัพบก ได้ตระหนักเสมอว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จึงได้ทำโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย มาเลเซียเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม ตามแนวชายแดนไทย มาเลเซีย ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

                  และช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ตามแนวชายแดน ไทย มาเลเซีย ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น หลังการดำเนินการปลูกป่าและดูแลรักษาป่า ส่งผลให้แหล่งต้นน้ำมีความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ 

                และพื้นที่ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้ จะช่วยให้พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ได้กลายเป็นป่าที่สมบูรณ์ งดงามตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งมรดกที่สำคัญของชาวสตูลต่อไป

ขอบคุณ นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังจวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น