จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรและคณะร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร "Moving Forward to Innovation"


  นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรและคณะร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร "Moving Forward to Innovation" 

                    เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์


ร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร "Moving Forward to Innovation" ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

- การนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการ
- ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ทั้งนี้บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธรร่วมส่งผลงานในครั้งนี้ด้วย
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น