จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พัทลุง/ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง แถลงข่าวเชิญชวนประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กฉ ที่มีความหมายว่า “การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี เลขดีถูกโฉลก” จำนวน 301 หมายเลข ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 นี้


พัทลุง/ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง แถลงข่าวเชิญชวนประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร  กฉ  ที่มีความหมายว่า การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี เลขดีถูกโฉลก  จำนวน 301 หมายเลข  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 นี้


                   

    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 ก.ค. 61  ที่ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี  อ.เมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายวสันต์  ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง ร่วมกันแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งเป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องการของประชาชน หมวดอักษร  กฉ  ที่หมายความว่า การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี เลขดีถูกโฉลกจำนวน  301 หมายเลข เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาประมูลอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 

                     ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลนอกจากจะได้หมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจ และแผ่นป้ายที่สวยงามแล้ว ยังได้ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลอีกทางหนึ่งด้วย เพราะรายได้จากการประมูลจะนำไปสมทบเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) และนำมาสนับสนุน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านโครงการต่างๆ ตลอดจนนำมาช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน


              

      นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกและจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง กำหนดเตรียมการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ซึ่งเป็นที่นิยม ครั้งที่ 4 ประเภทรถยนต์ไม่เกิน 7 คน เช่นรถเก๋ง รถแวน รถปิกอัพ 4 ประตู ที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดพัทลุง ในหมวดอักษร กฉ  จำนวน 301 หมายเลข โดยออกประมูลด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ในวันที่ 21-22 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมชัยคณาธานี


             


       สำหรับหมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลได้นั้น สามารถนำไปจดทะเบียนรถใหม่ สลับเปลี่ยนกับรถคันเก่าที่มีอยู่เดิมหรือจำหน่าย จ่ายโอน ให้บุคคลอื่น และยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้หรือผู้รับโอนต่อไป โดยเงินที่ได้จากการประมูล จะนำเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

       เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลืออุปกรณ์คนพิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งถือเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น