โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรและคณะ เข้าร่วมงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2560


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรและคณะ   เข้าร่วมงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2560


วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารนายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาล      เข้าร่วมงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2560
โดยโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครส่งผลงานผลงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย      และการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ "Strong TB network for STOP TB"
โดยได้เกียรติจากนายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)


      จากนายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพบริการ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น
ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น