จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.นำคณะผู้บังคับบัญชา นรด.,ศศท.และศสร.เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ.พระตำหนักเพชร วัดราชบพืตรฯ


พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.นำคณะผู้บังคับบัญชา นรด.,ศศท.และศสร.เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ.พระตำหนักเพชร วัดราชบพืตรฯ




               เมื่อวันจันทร์ที่11มิถุนายน2561ที่่ผ่านมา  พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.นำคณะผู้บังคับบัญชา นรด.,ศศท.และศสร.เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ.พระตำหนักเพชร วัดราชบพืตรฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น