จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิกอาสารักษาดินแดน หลักสูตร ผบ.ร้อยอส.รุ่นที่50และรุ่นที่51 ณ.โรงเรียนการกำลังสำรอง


พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิกอาสารักษาดินแดน หลักสูตร ผบ.ร้อยอส.รุ่นที่50และรุ่นที่51 ณ.โรงเรียนการกำลังสำรอง

พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิกอาสารักษาดินแดน หลักสูตร ผบ.ร้อยอส.รุ่นที่50และรุ่นที่51 ณ.โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น