จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตรัง พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (Warroom) หน่วย ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์


  ตรัง พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (Warroom) หน่วย ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์

                    เมื่อ 14 มิ.ย.61ที่ผ่านมา พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (Warroom) หน่วย ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยจัดคณะกรรมการทดสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติศูนย์ติดตามสถานการณ์หน่วย

                 ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์ติดตามสถานการณ์ของหน่วย มีความพร้อม ในด้านการควบคุมบังคับบัญชา ระบบกำลังพล ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล


                 โดยสามารถติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแบบ Real time และ สามารถดำรงการติดต่อสื่อสารกับภาคพลเรือนและส่วนราชการได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งทำให้หน่วยมีความพร้อมในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นหน่วยแรกและทันต่อสถานการณ์ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น