จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบและการเดินทางไกลประจำเดือน มิ.ย.61 ของ บก.พล.ร.5 และ นขต.บก.พล.ร.5 ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร


 พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบและการเดินทางไกลประจำเดือน มิ.ย.61 ของ บก.พล.ร.และ นขต.บก.พล.ร.ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร


                         เมื่อ 25 มิ.ย.61เวลา13.30น. พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบและการเดินทางไกลประจำเดือน มิ.ย.61 ของ บก.พล.ร.5 และ นขต.บก.พล.ร.5 ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

               ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างกำลังพลและหน่วยให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการรับภารกิจการปฏิบัติต่าง ๆ บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพล รับทราบความเป็นอยู่ และดูแลสิทธิสวัสดิการ ที่พักอาศัย ครอบครัวกำลังพล เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ กำลังพลและครอบครัว ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น