โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บก.ควบคุม พล.ร.5 (ชป.รส.ร.25)


บก.ควบคุม พล.ร.5 (ชป.รส.ร.25)


1. เมื่อ 6 มิ.ย. 61 เวลา 14.00น.
       2. การปฎิบัติของหน่วย


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5/รอง ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.5 เป็นประธานการประชุมหารือช่วยเหลือประชาชน เรื่องหนี้นอกระบบ โดยมี ผู้แทน กอ.รมน.จว.ภ.ก., ปลัดป้องกันจังหวัดภูเก็ต, จนท.ตร.สืบจังหวัดภูเก็ต, ชป.รส.ทรภ.3, อัยการจังหวัดภูเก็ต,ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองร้อย อส.จังหวัดภูเก็ต


3. ผลการปฏิบัติ
    1. ให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่าย โดย กอ.รมน.จว.ภ.ก. รับดำเนินการ
    2. รวบรวมข้อมูล บุคคลเป้าหมาย จากแหล่งข่าว และลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อน
    3. ชป.รส. ตรวจสอบข้อมูล และพิสูจน์ทราบ บุคคลเป้าหมาย
    4.  เชิญตัวบุคคลเป้าหมาย(เจ้าหนี้) เก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม บันทึกภาพเป็นหลักฐาน
    5. ในกรณีตรวจสอบแล้ว ถ้ามีหลักฐานความผิด จะส่งมอบให้ จนท.ตร. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
    6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปทุกขั้นตอน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น