โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จาก คุณวิศัลยา เกษรบัว และญาติๆ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสิรินธร มีแผนพัฒนาขยายบริการนพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จาก คุณวิศัลยา เกษรบัว และญาติๆ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสิรินธร มีแผนพัฒนาขยายบริการ 


         วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๒๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จาก คุณวิศัลยา เกษรบัว และญาติๆ

      ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสิรินธร มีแผนพัฒนาขยายบริการ และรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง และขอให้ผู้บริจาค ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกๆท่านด้วยเทอญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น