โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปัตตานี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานประชุมในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ


 ปัตตานี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานประชุมในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ

               เมื่อวันที่  8 พ.ค.61 เวลา 0900, พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานประชุมในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ อ.ปะนาเระ โดยมี พระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม,ผบ.ทพ.42,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชนฯ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ทพ.42 ต.ควน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี มีรายละเอียดประเด็นสำคัญดังนี้1.วางแผนการก่อสร้าง ห้องน้ำ,ห้องส้วม และ ระบบน้ำ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพเขาพ่อทวดหนอน
2.การตรวจสอบที่ดิน เพื่อเตรียมการออกเอกสารสิทธิ์ บนเขามะรวดโดยให้คณะกรรมการขับเคลื่อนอำเภอ ปะนาเระ ประสานสำนักพุทธและสำนักงานที่ดินอำเภอปะนาเระ เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.การจัดตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบดูแลการพัฒนาเขามะรวด
4.วางแผนพัฒนาโครงการ ศูนย์ปฏิบัติธรรมะสถานปีกยาง วัดสำเภาเชย พื้นที่บ้านต่ำ ม.4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ป.น.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น