โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคและแม่ทัพน้อยที่ 4 และร่วมหารือการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ (ชมคลิป)


จังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคและแม่ทัพน้อยที่ 4 และร่วมหารือการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ (ชมคลิป)


            เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ พลโท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 และคณะตรวจเยี่ยมติดตามและร่วมประชุมหารือกับ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันเอกกิตติ อิ่มศิริ รองผอ. รมน. จังหวัดกระบี่ พลตำรวจตรี บุญทวี โตรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


        เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 6 ด้านคือ เรื่องปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินสาธารณประโยชน์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องผู้ประกอบการรถโดยสารและรถแท็กซี่ เรื่องการจัดระเบียบในแหล่งท่องเที่ยวหน้าชายหาด เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการแพร่ระบาดของยาเสพติดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


        ซึ่งจังหวัดกระบี่มีปัญหาที่สำคัญเรื้อรังมานานหลายปีคือ กลุ่มเกษตรกรนอกพื้นที่และในพื้นที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เอกชนหมดสัมปทาน 14 แปลง มีผู้ลงทะเบียน 9 พันกว่าราย เป็นคนพื้นที่ 1 พันกว่าราย จังหวัดมีแนวทางจะจัดสรรให้คนในพื้นที่ดำเนินตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายได้ดำเนินการประสบความสำเร็จจะโอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ครอบครอง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

      โดยพลโท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา เรื่องป่าไม้ เรื่องสนามบิน เรื่องรถรับจ้าง เรื่องชายหาด การจัดระเบียบเรือ สิ่งสำคัญที่สุดต้องให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเทียวเป็นหลัก โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องมาบูรณาการกัน


     และให้การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี สร้างความสุขให้ประชาชน และยังกล่าวเน้นย้ำการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้หมดไป

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น