โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ ยลชัย จงจิระศิริ ผอ รพ สิรินธร ขอแจ้งกำหนดการ“งานจิตอาสาพาปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลสิรินธร ในวันต้นไม้แห่งชาติ 29พ.ค. 61 นพ ยลชัย จงจิระศิริ ผอ รพ สิรินธร ขอแจ้งกำหนดการงานจิตอาสาพาปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลสิรินธร ในวันต้นไม้แห่งชาติ  29พ.ค. 61
  นพ ยลชัย จงจิระศิริ ผอ รพ สิรินธร ขอแจ้งกำหนดการ
งานจิตอาสาพาปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลสิรินธร ในวันต้นไม้แห่งชาติ วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา      ณ บริเวณพื้นที่กลางแจ้งและศาลาประเวศบุรีรมย์ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น