จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

สตูล องค์การยูเนสโก ขึ้นบัญชีให้ จ.สตูล ของไทย เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกของประเทศ (ชมคลิป)


สตูล องค์การยูเนสโก ขึ้นบัญชีให้ จ.สตูล ของไทย เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกของประเทศ (ชมคลิป)


        วันนี้ 20 เม.ย.2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสำนักเลขาธิการยูเนสโก ครั้งที่ 204 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศส ได้มีมติรับรองให้ จ.สตูล เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกในประเทศไทย ภายหลัง ครม. ได้มติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และมอบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอเรื่องต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก 
            เนื่องจากพบว่าพื้นที่ที่ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่ และชายหาดที่สวยงาม มีความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน คุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม

              อีกทั้งเว็บไซต์ อุทยานธรณีสตูล ระบุว่า ผืนดินแห่งนี้ เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่า เกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้น ต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก่อเกิดเป็นเทือกเขา และถ้ำ ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณ ปัจจุบันผู้คนยังดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่ และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์

        นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล กล่าวว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่17 เม.ย. 61 ยูเนสโก้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก้แหล่งแรกของประเทศในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจ.สตูล ถือเป็นการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทำต่อไป

       เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งอุทยานธรณีสตูลได้เป็นอุทยานธรณโลกเป็นประเทศที่ 36 ของโลก เป็นแหล่งที่ 5 ของอาเซี่ยนและเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งทางยูเนสโก้จะโปรโมทให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก คาดว่าจะส่งสัญลักษณ์มาให้ในต้นเดือนพ.ค. นี้

         โดยจะนำมามอบให้นายกรัฐมนตรีในการประชุมครม. สิ่งที่จะตามมาคือนักท่องเที่ยวระดับไฮเอ็น ที่ทางจ.สตูลต้องรองรับ ซึ่งแหล่งอุทยานธรณีสตูลมีทั้งหมด 28 แหล่งใน 4 อำเภอ ทางเราได้เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่มีการเข้ามาประเมินเราเพื่อก้าวสู่อุทยานธรณีโลกแล้ว การประกาศในครั้งนี้สร้างความยินดีให้กับชาวจ.สตูลเป็นอย่างมากอุทยานธรณีโลก


            ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เชื่อมโยงความสำคัญของมรดกทางธรณีวิทยา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการท่องเที่ยวสืบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งอุทยานธรณีสตูล ครอบคลุมพื้นที่ 2,597.21 ตารางกิโลเมตร 

           เป็นพื้นที่ที่มีความโดดด่นทางธรณีวิทยาระดับสากลและได้รับการบริหารจัดการโดยใช้กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ธรณีวิทยา การให้ความรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุทยานธรณีสตูลอาศัยมรดกทางธรณี เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงมรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒธรรม และวิถีชิวิต เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่


       ด้านนายสหรัฐ ยาหยาหมัน นักวิชาการอุทยานเกาะเภตรากล่าว่ามีความรู้สึกของคนที่ร่วมด้วยช่วยกันพาคีเครือข่ายทุกๆพาคีตนมั่นใจว่ามีความรู้สึกเหมือนกันพวกเรารอเวลานั้นมานานมากวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากอาจจะดีใจจนพูดไม่ออกเลยแต่ก็ไม่ใช้เฉพาะคนสตูลที่ดีใจแต่หมายถึงคนทั่วประเทศไทยต้องดีใจร่วมกับชาวสตูล

        เพราะการได้มาของอุทยานธรณีโลกครั้งนี้นั้นก็หมายถึงประเทศไทยเรามีอุทยานธรณีโลกคนไทยทุกคนคือความภูมิใจของเราทุกคนคนไทยด้วยกันและผมก็มั่นใจว่าหลังจากประกาศแล้วนักท่องก็ต้องมาเที่ยวกันมากขึ้นผมฝากเรื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคาดหวังว่าทุกคนได้มาดูสิ่งที่สวยงามอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

  ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น