โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับเทศกาลสงกรานต์ (ชมคลิป)


โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับเทศกาลสงกรานต์  (ชมคลิป)


  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการ สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
   
                                                 
            ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ หลายๆพื้นที่ ไม่ต่างจากที่โรงเรียนผู้สูงอายุที่อำเภอรือเสาะ ได้มีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คู่เมืองไทยตลอดไปฃ

         เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่สวนกาญจนาภิเษกเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทสมนตรีตำบลรือเสาะ ได้ให้ทีมครูอาสาของทางโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ จัดวันแห่งความสุข

         เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนมาร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยนักเรียนผู้สูงอายุมีทั้งสิ้น 80 คน แยกเป็นชาย 10 คนและหญิง 70 คน อายุระหว่าง 49-85 ปี รวมอายุของนักเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ หลายพัน ปี ได้จัดให้มีแสดงของนักเรียนผู้สูงอายุ  เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา


      
         

 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี ได้กล่าว ที่ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เชื่อว่า จะทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกอบอุ่น และรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อสังคม ดังคำขวัญที่ว่า ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว” 


        นอกจากนี้ ประเพณีดังกล่าวยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องประชาชนทีอยู่ใกล้เคียงได้มาร่วมงานเพื่อสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ด้วย            ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สำคัญและสร้างความสุขให้กับตัวเอง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น