โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

สตูล นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ สตูล อมเงินคนจน เจ้าหน้าที่ กอท.เร่งลงพื้นที่ ตรวจสอบผู้ยากไร้(ชมคลิป)


สตูล นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ สตูล อมเงินคนจน  เจ้าหน้าที่ กอท.เร่งลงพื้นที่ ตรวจสอบผู้ยากไร้(ชมคลิป)


          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มี.ค. 61  ที่ห้องประชุม อบต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล  โดยการสั่งการของ นายสัญชาติ อุปนันชัย ผอ.กอท.ให้ พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต9 สำนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ กอท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินงบประมาณประจำปี 2560 ที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจำนวน 10ล้านเศษจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ไปจัดสรรเพื่อส่งเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึ่ง ในพื้นที่ จ.สตูล  จำนวน 5,526  ราย


       พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต9 สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวว่า การลงพื้นที่ บ้านเขาขาวในวันนี้ นั้น เพื่อเรียนเชิญชาวบ้านที่ได้รับถุงยังชีพ แวนตา และต้นกาแฟจาก เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล นำมาแจกจ่ายนั้น  โดยการแจกของให้ชาวบ้านทั้งผู้มีอันจะกิน ผู้ยากไร้  และคนไร้ที่พึ่ง นั้นแต่ละคนจะมียอดเงินที่ต้องแจกคนละ 3 พันบาท

         ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการแจกเป็นตัวเงิน แต่ได้นำสินค้ามาแจกแทน แต่นำบิลไปเบิกในงบประมาณ จำนวน 3 พันบาท โดยสินค้าบางตัว จะมีราคาถูก และรวมกันแล้ว ราคาไม่เกิน 1 พันบาทบ้าง 2 พันบาทบ้างแต่บิลที่นำไปทำเบิกนั้นจะทำตามงบประมาณที่ตั้งไว้คือ 3 พันบาท และบางราย แว่นตาที่เจ้าหน้าที่ไปตัดให้นั้น ใส่ได้บ้างใส่ไม่ได้บ้าง สำหรับในส่วนของการแจกต้นกาแฟนั้น จะเป็นต้นกาแฟที่ปลูกทางภาคเหนือ แต่มาแจกให้คนในภาคใต้ปลูก  ซึ่ง บางบ้านก็ไม่โต บางบ้านก็ถูกน้ำท่วมตาย


       พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต9 สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเบิกจ่ายเงินสดจำนวน 3 พันบาทเพื่อนำไปแจกชาวบ้าน มีการเบิกจ่ายจริง แต่นำไปจ่ายเพียง 2 พันบาท

      โดยจะให้ชาวบ้านลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ เป็นผู้รับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วไปมอบให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ จะนำเงินใส่ซองไปแจกให้กับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่จะทำการกรอกข้อมูลและจำนวนเงินไปในใบสำคัญรับเงินที่มีลายมือชื่อ ดังกล่าวว่ารับเงินไปแล้วจำนวน 3 พันบาท

        นางรวิปรียา หมาดแน่ง อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 ม.4 ต. เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล  กล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่มาถามว่าใครจะเอาแว่นบ้างแว่นอ่านหนังสือบ้างให้เอาสำเนาหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาให้เจ้าหน้าที่ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นัดให้ไปวัดสายตา

      และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เอาแว่นไปแจกให้กับตนและคนอื่น ๆ แว่นที่ตนได้รับใส่ได้แต่บางคนใส่ไม่ได้พอใส่แล้วปวดหัวตาลายและค่าแว่นราคา 2,000 พันบาทตนก็ดีใจที่ได้แว่นราคาไม่สูงมากเลยไปตัดแว่นกัน

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น