โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะสิมิลัน ทำให้สถานการณ์ความแออัดเริ่มคลี่คลายดีขึ้น


ภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะสิมิลัน ทำให้สถานการณ์ความแออัดเริ่มคลี่คลายดีขึ้น


             เมื่อวันที่ 5 มี.ค 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  นำนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

             ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวมากถึงวันละ 6,000 ถึง 7,000 คน แม้ว่าจะทำให้ทางราชการสามารถจัดเก็บรายได้มากถึงวันละกว่า 3,000,000 บาท แต่ก็ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่าเกิดความวุ่นวาย แออัด และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปะการัง และชายหาดที่ขาวสะอาด 

              แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ท่องเที่ยวจะยังไม่มีผลกระทบต่อสัตว์หายาก และใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่น นกชาปีไหน นกลุมพูขาว และสัตว์อื่นๆ ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ จึงได้กำหนดมาตรการที่เข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีมากกว่า 14 จุด

             เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว การกำหนดจำนวน และช่วงเวลาขึ้นไปยังฝั่งทะเลบนชายหาดเกาะแปด หรือเกาะสิมิลัน และเกาะสี่ หรือเกาะเมียง ทำให้ปัญหานักท่องเที่ยวกระจุกตัวเริ่มคลี่คลายดีขึ้น จะมีเฉพาะช่วงเวลา  11.30 นาฬิกา ถึงเวลา 13.30 นาฬิกา เท่านั้น ที่ยังมีปัญหานักท่องเที่ยวแออัด เนื่องจากต้องขึ้นไปรับประทานอาหารในเวลาไล่เลี่ยกัน

          ทั้งนี้ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ยืนยันว่า ยังต้องมีการแก้ไขปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะสิมิลันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักวิชาการ เพื่อป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีการศึกษาขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในจุดต่างๆ เพื่อพัฒนาความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะสิมิลัน

            อย่างไรก็ตามเชื่อว่ากรมอุทยานฯ จะใช้มาตรการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวจะใช้มาตรการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว ไม่ให้เดินทางไปยังเกาะสิมิลันมากเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได้ และอาจมีการปรับขึ้นความธรรมเนียมเข้าเขตอุทยานฯ หากมีความจำเป็น นอกจากนี้อาจเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณเกาะตาชัยได้อีกครั้งหนึ่งหลังสำรวจพบว่าธรรมชาติชายหาดและแนวปะการังบริเวณเกาะตาชัยฟื้นตัวดีมากแล้วหลังประกาศปิดเกาะห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปนานกว่า2ปี
     ขอบคุณพงษ์ศักดิ์ ประทีป/อ.อวุโส ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา
       083-6388373

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น