จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส พับด้วยรัก ทองพับสอดไส้จากใจชุมชนสู่ผู้บริโภค อีกหนึ่งผลงานที่ชาวบ้านภาคภูมิใจ

นราธิวาส พับด้วยรัก ทองพับสอดไส้จากใจชุมชนสู่ผู้บริโภค อีกหนึ่งผลงานที่ชาวบ้านภาคภูมิใจ

             วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการขนมทองพับส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บ้านตะลาฆอสะโต ม.8 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้งามให้กลุ่มสตรีบ้านตะลาฆอสะโต ในชื่อแบรนด์ ทองม้วนพับด้วยรัก โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน สร้างรายได้ที่งดงามและความเข้มแข็งที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง


นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำผลิตภัณฑ์ชุมนจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งที่ยั่งยืนติดตัวและสามารถนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน จากการที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น

 การเลี้ยงผึ้งชันโรงและการทำไข่เค็มพอกฮาลาล ให้กับกลุ่มบ้านตะลาฆอสะโตนั้น ในครั้งนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีความคิดในการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยการทำทองพับซึ่งความพิเศษกว่าทองพับที่อื่นๆ โดยจะนำตัวผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโรงมาเป็นส่วนประกอบในการทำทองพับและมีการสอดไส้เข้าไปในทองพับเพื่อให้มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากกว่าเดิม ในแบรนด์สินค้าที่ชื่อว่า “ทองพับพับด้วยรัก

ด้านนางสาวโซเฟีย ยูโซ๊ะ กล่าวว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านตะลาฆอสะโต ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นอย่างสูงที่ค่อยส่งเสริม สนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ในทุกๆด้าน คอยให้คำปรึกษา และดูแลมาอย่างดีมาตั้งแต่บ้านตะลาฆอสะโต ไม่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของตนเอง

 จนตอนนี้เราสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน บ้านตะลาฆอสะโต ขึ้นมา มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มพอกฮาลาล และทองพับพับด้วยรัก ซึ่งทำให้เราทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทุกวันนี้ และอยากให้หมู่บ้านอื่นที่ยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้มาศึกษาดูงานเพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าหากมีความสนใจและมีเวลาว่างพอทุกคนก็สามารถทำได้จริง.

 ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น