โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมร่วมกับ ศปก.อ.เบตง จังหวัดยะลา หลังมีการประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ และนำ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มาบังคับใช้แทน


แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมร่วมกับ ศปก.อ.เบตง จังหวัดยะลา หลังมีการประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ และนำ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มาบังคับใช้แทน 


                             เมื่อวันที่ 25มี.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับอำเภอเบตง หรือ ศปก.อ.เบตง เพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ หลังมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของพื้นที่อ.เบตง จ.ยะลา

              เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  และนำมาตรการตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มาบังคับใช้แทน  เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหา สอดคล้องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในนครั้งนี้

                      พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4  กล่าวว่า การประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของพื้นที่อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งอำเภอเบตง เป็นอำเภอแรกของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะที่ผ่านมา สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเบตง มีน้อยมาก ประกอบกับกระแสการท่องเที่ยวเบตงกำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จึงนำมาสู่การยกเลิก พ.ร.ก.ดังกล่าว

            และนำมาตรการตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ มาบังคับใช้แทน ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เสนอ เนื่องจากการทำงานในพื้นที่ดังกล่าวผ่านการประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนการและขั้นตอนตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และก็ยังมีการประเมินสำหรับพื้นที่อื่นที่ไม่มีการเกิดเหตุการณ์ เพื่อที่จะยกเลิกในโอกาสต่อไป


             แม่ทัพภาคที่ 4  กล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก  จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังประจำถิ่น เพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง ของรถโดยสารประจำทาง และรถทุกประเภท 

         พร้อมป้องกันปัญหาทางสังคม รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ  ไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าที่พักในช่วงเทศกาลดังกล่าว และร่วมกันสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมแจ้งรายงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น 

        ขอบคุณกล้าณรงค์  ทองนาค/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ  ภาพ  รายงานจาก อ.เบตง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น