โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีมอบรางวัลการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปชีพจังหวัดนราธิวาส


พิธีมอบรางวัลการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปชีพจังหวัดนราธิวาส         นาย ธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธิมอบรางวัลประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปชีพประจำปี2560 ที่บริเวณ ร้านนิทศการบงานศิลปชีพและงานกระจูด ที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ6รอบ พระชนมพรรษาศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนและสมาชิกกลุ่มศิลปชีพจังหวัดนราธิวาส  เข้ามาร่วมงาน

         การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่9 และเป็นการส่งเสริมโครงการศิลปชีพของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความยั่งยืน และกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมและการแสดงการผลิตภัณฑ์ศิลปชีพ การฝึกอบรมระยะสั้น การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพ ได้แก่ ปักผ้า ทอผ้า เซรามิค ลิเภา ปาหนัน ใบลาน กระจูด เรือกอและจำลอง และการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชของชุมชน
         โดยการประกวดประเภทของใบลานชนะเลิศได้แก่  นาง ปิยะวรรณ บัวบุตร  ประเภทกล่องใบลานชนะเลิศได้แก่   นางแต้ม อนันตเสนา ชนะเลิศประเภทกระจูดได้แก่ น.ส.เจ๊ะลีเมาะ บินมามุ ชนะเลิศประเภทตูมูปาหนัน ได้แก่ นางเจะเปาะ เจะเลาะ ชนะเลิศประเภทเสื่อปาหนัน ได้แก่ น.ส. พาตีเมาะ มะอุง ชนะเลิศประเภทเรือกอและจำลองได้แก่ นายอารือมัน บินสาและ ชนะเลิศปรเภมกระเป๋าย่านลิเภา ได้แก่ น.ส.หัสเมาะ นาตูละ ชนะเลิศประเภทผ้าทอนราธิวาส ได้แก่ นางสมจิตร์ หมวกสกุล และชนะเลิศประเภทการแข่งขันสานเสื่อกระจูด ได้แก่ น.ส.สาบีรอ สาและ

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น