โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

เล่าเรื่อง...มุมมอง...เมื่อความจริงได้ประจักษ์ ความเท็จย่อมมลาย...!!!

เมื่อความจริงได้ประจักษ์ ความเท็จย่อมมลาย...!!!ภาพบรรยากาศแบบนี้มีให้เห็นกันทั่วไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย...!!!

มีพระบางรูปที่พยายามจะปลุกปั่นเพื่อเหตุผลทางการเมือง หวังให้ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทางภาตใต้ของประเทศไทยเกิดความบาดหมางและเข้าใจผิดกัน และนำมาซึ่งการเข่นฆ่ากันในที่สุด หรือเพื่อให้เกิดความเกลียดชังเหมือนดั่งเช่นพระพม่าที่เอาการเมืองนำเรื่องของหลักคำสอนของศาสนา


นี่คือความจริงในความรักและความช่วยเหลือปรึกษากันเพื่อนำพาประเทศชาติให้เจริญรุดหน้า เพราะเหตุใดเราจึงต้อง "รักและถนุถนอมกันและกัน" เหตุผลแจ้งชัดว่า

เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ เรายังต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเรายังต้องพึ่มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันด้วยความสามัคคี มีสันติสุขทั่วกันทั้งโลก ซึ่งสันติเกิดจากตัวเราความสุขสงบมีสันติภายในตัวเอง มีเมตตา กรุณา แบ่งปัน จึงเผื่อแผ่สู่คนภายนอกให้มีความสุข สงบ เกิดสันติสุขทุกแห่งหนงพาอาศัยกันและกัน และที่สำคัญ เราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น