โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป อาคารพิกุลกนก ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส .

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป อาคารพิกุลกนก ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จังหวัดนราธิวาส .
     เมื่อ 20 ก.ย.2560 เวลา 17. 00  น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป อาคารพิกุลกนก ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จังหวัดนราธิวาส .

ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น